همکاری با ما

شرکت دارویی و آرایشی و بهداشتی مینو صرفا به جهت تکمیل بانک اطلاعاتی اقدام به پذیرش رزومه در سایت نموده ودر فرصت مناسب اقدام به پذیرش و دعوت از داوطلبین برای سیر مراحل استخدام مینماید. جهت ارسال درخواست همکاری خود فرم ذیل را تکمیل نمایید


اطلاعات فردی
* نام :   * نام خانوادگی :  
* وضعیت تاهل : * جنسیت :
* تاریخ تولد :   * ایمیل :    
وضعیت نظام وظیفه : * کد ملی :    
* تلفن :     * تلفن همراه :    
* استان :   * کد پستی(10رقمی) :    

تحصیلات
* آخرین مدرک تحصیلی :   * رشته تحصیلی :  
* نام دانشگاه :   * معدل :  

سوابق كاری ( 4 مورد از آخرين محل های كاری )
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
نام سازمان : سمت : مدت همکاری :
سابقه پرداخت بیمه :   

دوره های آموزشی
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :
نام دوره : موسسه آموزش دهنده :

مهارت های عمومی
* آشنایی به زبان انگلیسی :  
* آشنایی با کامپیوتر :  
سایر توانمندی ها :

شرایط همکاری
* حقوق درخواستی :  ریال  
آماده شروع همکاری از تاریخ :