محصولات جدید دارویی
 
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دکسترومتورفان 15 میلی گرم
---
ضد سرفه
جعبه 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
دیفن هیدرامین 25 میلی گرم
---
آنتی هیستامین
جعبه 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
استامینوفن کدئین (300+10) میلی گرم
مینوفن - سی
ضد درد،ضد تب
جعبه 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
پماد کلسی پوتریول 50 میکروگرم در 1 گرم
کلسی پوتریول
ضد پسوریازیس
تیوپ 30 گرمی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
سرماخوردگی 500-5-10-2 میلی گرم
داکوژل
ضد درد،ضد تب،ضد احتقان
جعبه 50 عددی
محصولنام ژنریکبرندمورد مصرفبسته بندی
استامینوفن 500 میلی گرم
مینوفن
ضد درد،ضد تب
جعبه 50 عددی