فرم نظر سنجی داروخانه

* نام داروخانه :   * تلفن همراه :    
* آدرس :  

عملکرد شرکت داروسازی مینو را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

محصولات ما تا چه اندازه مورد نیاز بازار است؟

 

تمایل شما برای خرید محصولات ما تا چه اندازه است؟

 

ارزیابی شما از میزان معرفی محصولات ما چه میزان است؟

 

میزان آگاهی شما از سبد داروئی مینو تا چه اندازه می باشد؟

 

آیا با محصولات جدید ما آشنایی دارید؟

 

کیفیت و اثربخشی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

میزان رضایت شما از شکل بسته بندی و طراحی محصولات دارویی ما تا چه اندازه است؟

 

میزان تاثیر گذاری نام های تجاری و یا برند - ژنریک در فروش دارو چگونه می باشد؟

 

زمان تحویل محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

میزان رضایتمندی شما از عملکرد شرکت پخش قاسم ایران در توزیع محصولات داروئی مینو چگونه می باشد؟

 

میزان رضایتمندی شما از عملکرد شرکت پخش محیا دارو در توزیع محصولات دارویی مینو چگونه می باشد؟