فرم نظر سنجی شرکت های پخش

نام شرکت پخش:
شماره همراه:
1) عملکرد شرکت داروسازی مینو را چگونه ارزیابی می کنید؟
2) فاصله زماني تحويل جنس از لحظه درخواست تا تحويل به پخش چگونه مي باشد ؟
3) محصولات ما تا چه اندازه مورد نیاز بازار است؟
4) میزان تمایل داروخانه داران نسبت به محصولات ما چگونه است؟
5) آیا داروخانه داران محصولات جدید ما را می شناسند؟
6) میزان آگاهی شما از سبد داروئی مینو تا چه اندازه می باشد؟
7) نوع بسته بندی محصولات ما را چگونه ارزیابی می کنید؟
8) سطح تمايل شما در انتخاب محصولات مینو با ديگر رقبا در شرايط يکسان چگونه مي باشد ؟
9) ميزان و سرعت پاسخگو بودن عوامل شرکت دارویی مینو به سوالات شرکت های پخش را چگونه ارزيابي مي کنيد ؟