فرم نظر سنجی محصولات آرایشی و بهداشتی

نام :
نام خانوادگی :
شماره همراه:
1) آیا با محصولات آرایشی و بهداشتی مینو آشنایی دارید؟
2) تا به حال کدام یک از برند های محصولات آرایشی و بهداشتی مینو را مصرف کرده اید؟
3) میزان رضایت شما از کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
4) میزان رضایت شما از شکل بسته بندی و طراحی محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
5) میزان رضایت شما از رایحه و اسانس محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
6) میزان رضایت شما از قیمت محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
7) میزان رضایت شما از کافی بودن اطلاعات روی بسته بندی محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
8) میزان رضایت شما از تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی مینو تا چه اندازه می باشد؟
9) میزان رضایت شما از در دسترس بودن محصولات آرایشی و بهداشتی مینو در فروشگاه ها و مغازه های خرده فروشی تا چه اندازه می باشد؟