خط مشی
شرکت دارويي آرايشي و بهداشتي مينو، بيش از پنجاه سال است كه محصولات توليدي خود را شامل انواع محصولات دارويي و مكملهاي غذايي در اشكال قرص جوشان، قرص، شربت، آمپول، پماد و كپسول ژلاتيني نرم و محصولات آرايشي و بهداشتي متنوع در سراسر ايران و برخي از كشورهاي منطقه عرضه مي نمايد. پيش از انقلاب اين شركت محصولات دارويي خود را تحت ليسانس كارخانجات معروف دنيا نظير ساندوز (سوئيس)، بوتس و سرل (انگلستان) و همچنين فرآورده هاي آرايشي تحت ليسانس كمپاني هاي لانكوم، اورال و ويشي (فرانسه) توليد مي كرد و در حال حاضر داروي سديم والپروات خود را تحت ليسانس شركت دسيتين آلمان با نام تجاري «اورلپت» توليد مي نمايد.
محصولات اين شركت در حوزه سلامت از طريق شبكه هاي مجاز توزيع توسط پزشكان و داروخانه هاي معتبر و در حوزه آرايشي و بهداشتي از مجراي فروشگاههاي رسمي در دسترس آحاد مردم قرار دارد.
شرکت دارويي آرايشي و بهداشتي مينو بر اين اعتقاد است كه يكي از پايه هاي اصلي رضايت مشتري كيفيت محصول است. در نتيجه بالاترين اولويت در اين شركت، حفظ و ارتقاء كيفيت است و اين مهم نه تنها از طريق تجهيزات، فضاي مدرن و استانداردهاي برتر، بلكه از طريق به كارگيري نيروي انساني متخصص و متعهد كه دانش و مهارت را با سالها تجربه كاري همراه كرده دنبال مي شود و در جهت رشد و ارتقاء کارکنان خویش برنامه های آموزشی و توسعه منابع انسانی را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است.
شركت دارويي آرايشي و بهداشتي مينو ، گامهاي بلندي را در جهت اجرا و تعهد به يک سيستم مديريت كيفيت برداشته و سعي در ارتقاء کيفيت محصولات، توسعه فعاليتها، حفظ کرامت و صيانت از نيروي انساني شاغل و نيز بکارگيري الگوي مناسب در جهت حفظ منابع، محيط زيست و ارزشهاي جامعه را دارد و خود را متعهد به فعاليت در چارچوب موارد ذيل ميداند:

1. تعهد به رعايت قوانين و مقررات ملي و بين المللي مرتبط با كيفيت محصولات دارويي، آرايشي و بهداشتي.
2. تعهد به بهبود مستمر فعاليت ها، فرآيندها و روشها در راستاي ارتقاء كيفيت محصولات.
3. ارتقاء رضايت كليه ذي نفعان( مشتريان، كاركنان و سهامداران)
4. حضور فعال در عرصه صنعت توليد دارو و محصولات آرايشي بهداشتي

مديريت شرکت در راستاي تحقق جهت‌گيري‌هاي فوق و حصول اطمينان از حفظ و سلامت محصولات خود و احساس مسئوليت در مقابل جامعه، سيستم‌هاي مديريت كيفيت خود را بر اساس نيازمندي استاندارد بين‌الملليISO 9001:2008  در خطوط توليد محصولات دارويي، آرايشي- بهداشتي و سافت ژلاتين مستقر نموده است تا رسالت خود را نسبت به تمامي نسلها به انجام رساند.

مسئوليت اصلي برقراري و استقرار اين سيستم برعهده اينجانب است و کليه مديران و کارکنان شرکت مسئوليت مشارکت و انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص شده در اين سيستم را برعهده دارند. مسئوليت طرح‌ريزي، هدايت ونظارت مستمر بر کارکرد صحيح اين سيستم برعهده نماينده اينجانب در امور مديريت كيفي مواد دارويي،آرايشي و بهداشتي و مديريت تضمين كيفيت مي‌باشد که گزارشهاي خود را بطور منظم بر اساس مميزي‌هاي داخلي و  ورودي‌هاي بازنگري مديريت در جهت بهبود مستمر و اثربخشي و کارآيي سيستم به اينجانب ارائه مي‌نمايد .