مدیران شرکت

نام و نام خانوادگی:دکتر کامبیز امجدی نیک

 نام و نام خانوادگی:دکتر علی زمانی
سمت: مدیرعامل
سمت: قائم مقام مدیرعامل
مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
 مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
تلفن: 44543134-021
 تلفن: 44543052-021
pharma.ceo@minoogroup.com
 pharma.deputymanagement@minoogroup.com
 دریافت رزومه
 دریافت رزومه
 
نام و نام خانوادگی:دکتر میترا مهرابیان
 
 نام و نام خانوادگی:دکتر تارا تمدن
سمت: مسئول فنی دارویی
سمت:مسئول فنی آرایشی و بهداشتی
 مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی  مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
تلفن: 44543085-021
 تلفن:48831236-021
Pharma.QAP@minoogroup.com  pharma.cosmetic.r.p@minoogroup.com
 
نام و نام خانوادگی: فرهاد سبحانی
  نام و نام خانوادگی: دکتر افسانه محمدی
 سمت: مدیر مالی
سمت: مدیر کنترل کیفی
 مدرک تحصیلی:کارشناسی حسابداری
مدرک تحصیلی: دکترای داروسازی
تلفن: 48831830-021
تلفن:48831110-021
pharma.financial@minoogroup.com  QC.pharma@minoogroup.com
   نام و نام خانوادگی:هومن مظاهری   
 نام و نام خانوادگی: هومن مظاهری
سمت: مدیر بازرگانی  سمت: مدیر برنامه ریزی و انبارها
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی صنایع   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی صنایع
تلفن:44541025-021  تلفن:48831320-021
 pharma.commercial@minoogroup.com  pharma.planning@minoogroup.com
 
نام و نام خانوادگی:پیام چاووشی
 
 نام و نام خانوادگی:علیرضا عیدی اصل
سمت:مدیر فنی و مهندسی   سمت: مدیر اداری و منابع انسانی
مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد مهندسی برق   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
تلفن: 48831111-021   تلفن:48831814-021
chavoshi.pa@gmail.com   pharma.hr@minoogroup.com